Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը հայտարարում է համապատասխանաբար բաց և կրկնակի մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար