ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 2021ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ