ԱՀ Գերագույն դատարանի դատավոր Արթուր Աբրահամյանի հատուկ կարծիքը ՝ ԳԴՈ-26 ԳՈՐԾՈՎ