ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է համապատասխանաբար բաց եվ կրկնակի մրցույթ` հետեվյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար