ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2022Թ.

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան
Վերաքննիչ դատարան Գերագույն դատարան