Ամփոփվել է 2022թ առաջին կիսամյակում ԱՀ դատարաններում ստացված գործերի ընթացքը

ԱՀ դատական դեպարտամենտի   դատական պրակտիկայի ամփոփման եւ վիճակագրության բաժինը  ներկայացրել է  2021-2022թթ առաջին կիսամյակի   ԱՀ դատարանների  գործունեության   համեմատական վիճակագրական վերլուծությունը կազմվել է նաեւ ինֆոգրաֆիկա՝ ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի  դատարանում ստացված  գործերի տոկոսային   հարաբերակցության մասին: