Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար