ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է համապատասխանաբար բաց եվ կրկնակի մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար