2009Թ. ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի ԹԻՎ 10-Լ ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՏՄՈՒՃԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ