ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ՝ ԺԱՄԸ 09:00-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 18:00-Ն