Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը հայտարարում է կրկնակի մրցույթներ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար