ԹԻՎ 21-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ