2009Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 25-Լ ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ