2023 թվականի ապրիլի 11-ի ԸԻԴ/0097/02/23 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում