2023Թ․ № 4 ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԴՆԽ № 4 ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ