Լուսինե Միքայելի Մկրտչյան ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ Եվ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀԵՌԱԽՈՍ 047-95-96-94