ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է կրկնակի ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՀ դատական դեպարտամենտը /այսուհետ` Դեպարտամենտ/ հայտարարում է կրկնակի մրցույթ`հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու  համար.

1.Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Քաշաթաղի շրջան) դատավորի դատական նիստերի քարտուղար (ԴԴ-4.1-30.11):

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համակարգչով աշխատելու ունակություն, գրական հայերենի պատշաճ իմացություն :

Մրցույթը կկայանա   2017թ. նոյեմբերի 01-ին, ժամը 11.00-ին:

2.Դեպարտամենտի համակարգչային սպասարկման ծառայության կրտսեր մասնագետ (ԴԴ-4.1-141):

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու գերազանց ունակություն, գրական հայերենի պատշաճ իմացություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն:

Մրցույթը կկայանա  2017թ. նոյեմբերի 02-ին, ժամը 11.00-ին:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը մրցույթների մասին հայտարարության հրապարակման 15-րդ օրն է:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ԱՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկին, պաշտոնների անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ դատական դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժին  (հեռ./047/95-96-98) :

Մրցույթները կկայանան ԱՀ դատական դեպարտամենտի շենքում (հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 42):

 

 

 

ԱՀ  ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ