Դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ` ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Հադրութի շրջան) դատավորի դատական նիստերի քարտուղարի (ԴԴ-4.1-30.9) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համակարգչով աշխատելու ունակություն, գրական հայերենի պատշաճ իմացություն :

Մրցույթը կկայանա   2017թ. նոյեմբերի 13-ին, ժամը 15.00-ին:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը մրցույթի մասին հայտարարության հրապարակման 15-րդ օրն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ԱՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկին, պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ դատական դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժին  (հեռ./047/95-96-98) :

Մրցույթը կկայանա ԱՀ դատական դեպարտամենտի շենքում (հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 42):

 

 

 

ԱՀ    ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ