ՑՈՒՑԱԿ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ ՀԱՎԱՔԱԾ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն Ծննդյան ամսաթիվ Գրանցման վայրը Բնակության վայրը Անձնագիր
Նարեկ Մարատի Հովհաննիսյան 19.07.1985թ. Քաշաթաղի շրջան, ք. Բերձոր, տուն 67 Քաշաթաղի շրջան, ք. Բերձոր, տուն 67 AR 0351883

տրված 070-ի կողմից

 ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ Ն.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ

 

Առաջադրանք 1 Առաջադրանք 2 Առաջադրանք 3 Ընդհանուր
26 26 0.4 52.4