28 դեկտեմբերի 2017թ. ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը /այսուհետ` Դեպարտամենտ/  հայտարարում է բաց մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու  համար.

1.Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (քաղաք Ստեփանակերտ)  աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղար (կոդ՝ ԴԴ-4.1-30.5):

Մրցույթը կկայանա 2018թ. հունվարի 29-ին, ժամը 15.00-ին:

2.Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Ասկերանի շրջան) աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղար               (կոդ՝ ԴԴ-4.1-30.6):

Մրցույթը կկայանա 2018թ. հունվարի 30-ին, ժամը 11.00-ին:

3.Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Մարտունու շրջան) աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղար            (կոդ՝ ԴԴ-4.1-30.8):

Մրցույթը կկայանա 2018թ. հունվարի 31-ին, ժամը 11.00-ին:

4.Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Մարտակերտի շրջան) աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղար            (կոդ՝ ԴԴ-4.1-30.7):

Մրցույթը կկայանա 2018թ. փետրվարի 1-ին, ժամը 11.00-ին:

5.Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Քաշաթաղի շրջան) աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղար            (կոդ՝ ԴԴ-4.1-30.11):

Մրցույթը կկայանա 2018թ. փետրվարի 2-ին, ժամը 11.00-ին:

Նշված թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու, համակարգչով աշխատելու ունակություն, գրական հայերենի պատշաճ իմացություն:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը մրցույթների մասին հայտարարության հրապարակման 15-րդ օրն է:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժին  (հեռ.95-96-98) :

Մրցույթները կկայանան Դեպարտամենտի շենքում (հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 42):

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

      ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ