2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԳԴԱՈ-20 ՈՐՈՇՈՒՄ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ /ՎԱՐՉԱԿԱՆ/ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ