ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը /այսուհետ` Դեպարտամենտ/  հայտարարում է բաց մրցույթ Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի (Հադրութի շրջան) աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղարի  (ԴԴ-4.1-30.9) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու  համար.

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու, համակարգչով աշխատելու ունակություն, գրական հայերենի պատշաճ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 2018թ. մարտի 13-ին, ժամը 11.00-ին:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը մրցույթի մասին հայտարարության հրապարակման 15-րդ օրն է:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժին  (հեռ.95-96-98) :

Մրցույթը կկայանա Դեպարտամենտի շենքում (հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 42):

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

      ԴԱՏԱԿԱՆ  ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ