2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 6-Ն ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ