Քաղաքացիաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2018թ.

Առաջին ատյանի դատարան

Վերաքննիչ դատարան

5-րդ սյունյակի թիվը կարդալ 140, իսկ 6-րդ սյունյակինը՝40:   Տվյալները թարմացվել են 03 05 2019թ.:

Գերագույն դատարան