Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկազվող որակավորման գրավոր քննության առաջադրանքների նմուշօրինակ