ի գիտություն

Քաղաքացիական գործերով 2018թ. ստացված վերաքննիչ բողոքների ընթացքի ստուգման  արդյունքում հայտնաբերվել է անհամապատասխանություն, որի հիման վրա 03.05.2019թ. դրությամբ փոփոխություն է կատարվել նախապես հրապարակված՝ ԱՀ դատարանների տարեկան գործունեության վերաբերյալ համեմատական վիճակագրական վերլուծության և ԱՀ վերաքննիչ դատարան հանձնված քաղաքացիական գործերով բողոքների քննության վերաբերյալ 2018թ. տարեկան հաշվետվության մեջ:

ԴՊԱՎ բաժին