ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2019Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան

Վերաքննիչ դատարան

Գերագույն դատարան