Մեկնարկել է դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող հարցազրույցը

  Մեկնարկել է  դատավորների  թեկնածուների ցուցակի  համալրման նպատակով անցկացվող  հարցազրույցը

            Հարցազրույցը դատավորների  թեկնածուների ցուցակի  համալրման նպատակով անցկացվող   քննության կարեւորագույն  մասերից  է. հարցազրույցին մասնակցող միակ թեկնածուն Կարինե Կարոյի Բաբայանն է:

Հարցազրույցին մասնակցելու իրավունք ստացած հավակնորդներն անցնում են հոգեբանական թեստ` ուղղված պատասխանատվության զգացման, ունկնդրելու կարողության, ինքնատիրապետման, հեղինակության (ազդեցության) չափավոր կիրառման եւ դատավորի աշխատանքի համար անհրաժեշտ ոչ մասնագիտական այլ հատկանիշների ստուգմանը:

            Հարցերի մշակմանը չեն կարող ներգրավվել Խորհրդի անդամ հանդիսացող դատավորները:

Բացի տվյալ պահին հարցազրույցին մասնակցող հավակնորդից, Դիտորդներից եւ Դեպարտամենտի ներկայացուցչից՝ այլ անձանց չի թույլատրվում ներկա գտնվել հարցազրույցի անցկացման սենյակում:

Դատական դեպարտամենտն ապահովում է հարցազրույցի ամբողջ ընթացքի ուղիղ հեռարձակումը հարցազրույցի անցկացման սենյակից դուրս գտնվող տարածքում, որտեղ հարցազրույցի ընթացքին կարող է հետեւել ցանկացած անձ՝ առանց տեսաձայնագրելու կամ առցանց հեռարձակելու հնարավորության:

Դատավորի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ այլ անձնական հմտություններն ու որակները գնահատելու նպատակով Խորհրդի անդամները կարող են հարցեր տալ հավակնորդին սահմանված հատկանիշների/ստորեւ ներկայացված են/ , իսկ գիտությունների թեկնածու հավակնորդին՝ նաեւ նրա գիտական հետազոտությունների ոլորտի մասին:

Հարցազրույցի ժամանակ Խորհրդի անդամներին տրամադրվում է Խորհրդի որոշմամբ հաստատված ձեւի հարցաթերթ, որտեղ նշվում են հավակնորդի գնահատման ենթակա հետեւյալ հատկանիշները (չափորոշիչները).

 1. մասնագիտական աշխատանքի փորձառությունը,
 2. դատավոր դառնալու շարժառիթն ու ակնկալիքը,
 3. դատավորի կարգավիճակին վերաբերող հիմնարար իրավական ակտերի պահանջներին տեղեկացվածությունը,
 4. ինքնատիրապետումը,
 5. վարվեցողությունը,
 6. հեղինակության (ազդեցության) չափավոր կիրառումը,
 7. պատասխանատվության զգացումը,
 8. ունկնդրելու կարողությունը,
 9. հաղորդակցվելու հմտությունները,
 10. արդարամտությունը,
 11. վերլուծական կարողությունները,
 12. կարճ ժամանակահատվածում հանպատրաստից կողմնորոշվելու կարողությունը,
 13. դատավորի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների առկայությունը:
 14. Հարցազրույցի արդյունքների ամփոփիչ քննարկումն իրականացվում է դռնփակության պայմաններում՝ բացառապես Խորհրդի անդամների մասնակցությամբ:

Դատական դեպարտամենտը պարտավոր է հավակնորդի դիմումով երկօրյա ժամկետում նրան տրամադրել հարցազրույցի՝ իրեն վերաբերող մասի տեսաձայնագրության կրկնօրինակը:

Հարցազրույցի արդյունքների ամփոփիչ քննարկմանը հաջորդում է գաղտնի քվեարկությունը:

 Քննության արդյունքները հրապարակվելու են ԱՀ դատական համակարգի պաշտոնական կայքէջում՝ courtnkr.am՝ հասցեով: