2020թ. №ԲԴԽ-12-Ո-14 որոշում՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ