ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ — ԱՐԽԻՎ

Քաղաքացիաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2022թ.

Քաղաքացիական ոլորտն ըստ դատավորների 2022թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2022թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2022թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների. 2022թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2022թ.

Միջնորդություններ ըստ դատարանների 2022թ.

Միջնորդություններ ըստ դատավորների 2022թ.

Սնանկություն ըստ դատարանների 2022թ.

Սնանկություն ըստ դատավորների 2022թ.

Քաղաքացիաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2021թ.

Քաղաքացիական ոլորտն ըստ դատավորների 2021թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2021թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2021թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների. 2021թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2021թ.

Միջնորդություններ ըստ դատարանների 2021թ.

Միջնորդություններ ըստ դատավորների 2021թ.

Սնանկություն ըստ դատարանների 2021թ.

Սնանկություն ըստ դատավորների 2021թ.

Քաղաքացիաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2020թ.

Քաղաքացիական ոլորտն ըստ դատավորների 2020թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2020թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2020թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների. 2020թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2020թ.

Միջնորդություններ ըստ դատարանների 2020թ.

Միջնորդություններ ըստ դատավորների 2020թ.

Սնանկություն ըստ դատարանների 2020թ.

Սնանկություն ըստ դատավորների 2020թ.

Քաղաքացիաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2019թ.

Քաղաքացիական ոլորտն ըստ դատավորների 2019թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2019թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2019թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների. 2019թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2019թ.

Միջնորդություններ ըստ դատարանների 2019թ.

Միջնորդություններ ըստ դատավորների 2019թ.

Սնանկություն ըստ դատարանների 2019թ.

Սնանկություն ըստ դատավորների 2019թ.

Քաղաքացիաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2018թ.

Քաղաքացիական ոլորտն ըստ դատավորների 2018թ.

Քրեաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների 2018թ.

Քրեական ոլորտն ըստ դատավորների 2018թ.

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատարանների. 2018թ

Վարչաիրավական ոլորտն ըստ դատավորների 2018թ.