ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ


Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան


Վերաքննիչ դատարան

Գերագույն դատարան