ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ


Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան

Վերաքննիչ դատարան

Գերագույն դատարան