2020թ. օգոստոսի 31-ի կրկնակի մրցույթը համարվում է չկայացած, կանցկացվի կրկնակի մրցույթ