ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան Վերաքննիչ դատարան Գերագույն դատարան

ՎԱՐՉԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Անատոլի Վլադիմիրի  Թադեւոսյան Դավիթ Էդիկի Հակոբյան Արսեն Արտաշեսի  Ամիրջանյան Հասմիկ 

ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան Վերաքննիչ դատարան Գերագույն դատարան

ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Անատոլի Վլադիմիրի  Թադեւոսյան Դավիթ Էդիկի Հակոբյան Արսեն Արտաշեսի  Ամիրջանյան Հասմիկ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Անատոլի Վլադիմիրի  Թադեւոսյան Դավիթ Էդիկի Հակոբյան Արսեն Արտաշեսի  Ամիրջանյան Հասմիկ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020Թ. — ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան Վերաքննիչ դատարան Գերագույն դատարան