2020թ. № ԲԴԽ-14-Ո-16 որոշում՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2020թ. №ԲԴԽ-12-Ո-14 որոշում՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ