Գերագույն դատարանի 2018-2020թթ. որոշումների ժողովածուն հասանելի է էլեկտրոնային տարբերակով

Ժողովածուն կարեւորվում է նոր ինստիտուտների մեկնաբանմամբ, ինչպես նաեւ  նախկին դիրքորոշումների