2020թ. № ԲԴԽ-14-Ո-16 որոշում՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2019 թվականի /1603/02/18 Քաղաքացիական գործ ով որոշում

2019 թվականի 2695/02/18 Քաղաքացիական գործով որոշում

2019 թվականի 2824/02/18 Քաղաքացիական գործով որոշում

2018թ. թիվ 1601/02/13 քաղաքացիական գործով որոշում

2018թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 0007/11/18 քրեական գործով որոշում