2018թ. 22-ին օգոստոսի Թիվ 0231/05/16 վարչական գործով որոշում