2018թ. օգոստոսի 21-ի թիվ 0430/02/17 Քաղաքացիական գործ

2018թ. 22-ին օգոստոսի Թիվ 0231/05/16 վարչական գործով որոշում

2018թ. Մարտի 21-ի թիվ 2575/02/17 Քաղաքացիական գործով որոշում