2023 թվականի հունիսի 30-ի ԸԻԴ/0061/01/21 քրեական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023 թվականի հունիսի 14-ի ԸԻԴ/0114/05/22 վարչական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023 թվականի մայիսի 02-ի ԸԻԴ/1953/02/19 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023 թվականի ապրիլի 11-ի ԸԻԴ/0097/02/23 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023 թվականի մարտի 28-ի ԸԻԴ/0098/02/23 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023 թվականի մարտի 28-ի ԸԻԴ/0096/02/23 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023 թվականի մարտի 28-ի ԸԻԴ/0096/02/23 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշման

2023 թվականի փետրվարի 2-ի ԸԻԴ/0120/05/21 վարչական գործով Գերագույն դատարանի որոշում