ԼՂՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է կրկնակի մրցույթ

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտը (այսուհետ`Դեպարտամենտ) հայտարարում է կրկնակի մրցույթ` Դեպարտամենտի ֆինանսատնտեսական