ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է փակ մրցույթ` Դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱՀ Գերագույն դատարանը Սահմանադրությանը հակասող եվ անվավեր է ճանաչել ԱԺՈ-032-7 որոշումը

Այսօր՝ մայիսի 31-ին, ԱՀ Գերագույն դատարանը դռնբաց դատական նիստում՝ գրավոր

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է կրկնակի մրցույթ Դեպարտամենտի համակարգչային սպասարկման ծառայության կրտսեր մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ` Դեպարտամենտի համակարգչային սպասարկման ծառայության պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Գերագույն դատարանի 2018-2020թթ. որոշումների ժողովածուն հասանելի է էլեկտրոնային տարբերակով

Ժողովածուն կարեւորվում է նոր ինստիտուտների մեկնաբանմամբ, ինչպես նաեւ  նախկին դիրքորոշումների

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ Դեպարտամենտի համակարգչային սպասարկման ծառայության կրտսեր մասնագետիթափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար