ԱՀ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՔՆՆԵՑ ԱՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԸ` «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 33-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ «ԺԳ» ԿԵՏԻ ԵՎ 34-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է փակ մրցույթ` Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի (Մարտակերտի շրջան) դատարանի դատավորի օգնականի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է փակ մրցույթ` Դեպարտամենտի մամլո քարտուղարի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հրապարակում է ԱՀ բդխ ներկայացրած դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման համար անհրաժեշտ միավորներ հավաքած հավակնորդի ցուցակ

Արցախի Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քվեարկության օրը՝

ԱՀ Գերագույն դատարանը քննեց ԱՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄը՝ «ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 454-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

ԱՀ Գերագույն դատարանը քննեց ԱՀ նախագահի դիմումը՝ «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիայով ամրագրված պարտավորությունների՝ ԱՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ»

Կայացավ դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով որակավորման ստուգման գրավոր քննությունը