Կարեն Բորիսի Ղարայան
ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ

Կարեն Բորիսի Ղարայան ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ Ծնվելէ 1964 թվականի