ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆ ԸՍՏ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2020Թ.

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան Վերաքննիչ դատարան Գերագույն դատարան