Դատական  դեպարտամենտը  հայտարարում  է  բաց  մրցույթ

ԱՀ դատական  դեպարտամենտը  /այսուհետ` Դեպարտամենտ/   հայտարարում  է  բաց  մրցույթ` ԱՀ