ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ` Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի աշխատակազմի դատական նիստերի քարտուղարի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է համապատասխանաբար բաց եվ կրկնակի մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

2022թ․ նոյեմբերի 17-ի ԳԴՈ-27 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՝ ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ԱՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 162-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ՝ ԱՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

ԱՀ Գերագույն դատարանը Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց Սահմանադրության 162-րդ հոդվածի փոփոխության նախագիծը

2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը դռնբաց դատական

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — Դատավորների թեկնածուների ցուցակի արտահերթ համալրման նպատակով որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին