ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — Դատավորների թեկնածուների ցուցակի արտահերթ համալրման նպատակով որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին