2022թ․ նոյեմբերի 17-ի ԳԴՈ-27 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՝ ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ԱՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 162-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ՝ ԱՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

ԱՀ Գերագույն դատարանը Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց Սահմանադրության 162-րդ հոդվածի փոփոխության նախագիծը

2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը դռնբաց դատական