Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթներ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար.