Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը հայտարարում է փակ մրցույթներ հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար